Fundusz Naturalnej Energii – realizacja zadań

Bioróżnorodny “Rolnik” Działamy dalej dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Promocję projektu dla ośmioklasistów oraz mieszkańców miasta Grudziądza i okolic rozpoczęliśmy podczas I Grudziądzkiego…

PROJEKT „MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE KLUCZEM DO SUKCESU

RUSZA REKRUTACJA !!!  Projekt jest skierowany do uczniów klasy II i III z kierunków technik architektury krajobrazu, technik reklamy, technik weterynarii Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu,  zainteresowanych udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowymw Czechach. Termin stażu:08.04.2024 – 03.05.2024 + 2…

Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz

W Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu od dnia 1.05.2022 r. gmina – miasto Grudziądz realizuje nowy projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata…

Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziadzkich szkołach

Informacja o udziale w projekcie UE Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” jest realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 września 2022r.. Obszar realizacji: Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) Okres realizacji:…

Modernizacja bazy kształcenia praktycznego

Projekt realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie Syntea S.A. Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” jest realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 września 2022r.. Obszar realizacji:…