RUSZA REKRUTACJA !!! 

Projekt jest skierowany do uczniów klasy II i III z kierunków technik architektury krajobrazu, technik reklamy, technik weterynarii Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu,  zainteresowanych udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym
w Czechach.

Termin stażu:
08.04.2024 – 03.05.2024 + 2 dni na podróż
Miejsce stażu: Czechy

Uczestnikom i uczestniczkom projektu zostaną zapewnione:

  • 4-tygodniowe staże zgodne z profilem kształcenia,
  • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
  • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
  • ubezpieczenie,
  • przygotowanie kulturowe, pedagogiczne i językowe przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sali 45.
Formularz należy złożyć do dnia 27.11.2023 r. do wychowawców klas.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy – uczeń | Regulamin rekrutacji