TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W GRUDZIĄDZU

NA ROK SZKOLNY 2024/25

ZadanieTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosku, w tym wniosku zmian o przyjęcie do klas pierwszych.od 13 maja 2024 (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 (piątek) do godziny 15.00  od 22 lipca  2024 (poniedziałek) od godziny 12.00 do 29 lipca 2024 (poniedziałek) do godziny 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej                   i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.od 25 czerwca 2024 (wtorek) do 9 lipca 2024 (wtorek) do godz 15.00 
Weryfikacja wniosków i oświadczeń kandydata.do 10 lipca 2024 r. (środa)do 31 lipca 2024 r (środa)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych              i kandydatów niezakwalifikowanych.16 lipca 2024 r. (wtorek) godz. 12.006 sierpnia 2024r. (wtorek) godz.12.00
Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.od 13 maja 2024 r (poniedziałek) do 17 lipca 2024 r. (środa)od 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) do 6 sierpnia 2024 r (wtorek)
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły                                          i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.do 19 lipca 2024 r (piątek) do godz. 15.00do 08 sierpnia 2024 r (czwartek) do godz. 15.00
Podanie do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22 lipca 2024 r (poniedziałek) godz. 12.009 sierpnia 2024 r (piątek) godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.22 lipca 2024 r (poniedziałek)9 sierpnia 2024 r (piątek)
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej    o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.do 25 lipca 2024 r (czwartek)do 14 sierpnia 2024 r (środa)
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia                 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.Do 3 dni od dnia wystąpienia                o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Grudziądz, 26.02.2024r.