Kadra Kierownicza

Dyrektor szkoły: dr inż. Arkadiusz Wojciechowski

Wicedyrektor: mgr Grażyna Grzonkowska

Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Andrzej Gdowski