Terminy

KOMUNIKATY CKE i OKE:

pdf Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku - aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z dnia 8 czerwca 2020 r.

aktualizacja komunikatu dyrektora CKE z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

 

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

EGZAMIN MATURALNY 2020

 

 

 

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Język polski  -Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana

Języki obce – Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana

EGZAMIN MATURALNY – terminy dodatkowe

- część ustna – j. polski – egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana

 

- część ustna – j.obce –egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana

- część pisemna – 08.07– 17.07.2020

EGZAMIN MATURALNY – terminy poprawkowe

– część pisemna – 08.09.2020.(wtorek)godz.-14.00

- część ustna –nie jest przeprowadzana