Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych –
Małgorzata Smelkowska
Kontakt:
a) listownie: Urząd Miejski w Grudziądzu Biuro Inspektora Ochrony Danych, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
b) elektronicznie pod adresem e-mail: m.smelkowska@um.grudziadz.pl
c) telefonicznie: 56 45 10 471