Prezydium Rady Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW:

94 1240 3998 1111 0011 0903 3689

Bank Pekao SA I Oddział w Grudziądzu

Skład Prezydium Rady Rodziców 
w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego
w Grudziądzu

Lp.Imię i Nazwisko  Funkcja  
 1.Weronika Rewińska-Seremetprzewodnicząca
 2.Iwona Pawłowiczz-ca przewodniczącej
3.Robert Ryszkowskiczłonek