Prezydium SU

Przewodnicząca – Julia Kurminowska   III TW5

Zastępca przewodniczącej – Martyna Pawlikowska II TW

Skarbnik – Kinga Abramek IV ARR

Członek – Martyna Mroczkowska I TW 5

Członek – Wanessa Treder III TW 5

Członek – Zuzanna Sornat II TW 5

 Opiekunowie samorządu:

mgr inż. Paweł Mańka