Dnia 3 grudnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu najlepsi uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymali z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  Pana Marka Gralika  stypendia Prezesa Rady Ministrów.  Wśród tych najlepszych znalazł się uczeń  naszej szkoły. Jakub Zdziech jest uczniem klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa  i Agrotroniki . Nagrodzona została nie tylko ciężka praca Jakuba , jaką  włożył w naukę, ale i poświęcenie związane z rozwijaniem zainteresowań.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                          

Wszyscy będziemy pamiętać Pana Janusza, naszego absolwenta, jako wspaniałego człowieka, na którego zawsze mogliśmy liczyć.

Był człowiekiem nietuzinkowym, otwartym, szczerym i uczciwym we wzajemnych kontaktach.

Będzie nam brakowało jego życzliwości i szczerego uśmiechu.

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Ośrodek Analiz Cegielskiego przy wsparciu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dotyczącym zasad oraz efektywnych sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży produktów przez rolników.

Przyszli rolnicy zostali zapoznani z przepisami prawnymi dotyczącymi rolniczego handlu detalicznego oraz technikami i reklamą produktów rolnych.

 

                               

       

11 listopada 2019r. delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie wraz z nauczycielami i dyrekcja wysłuchali przemówienia Prezydenta Miasta Grudziądza oraz obejrzeli występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu.

 

 

W piątek 8 listopada w auli naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie mogli poznać historię pomocy, jakiej przy okazji odbudowy państwa polskiego w latach 1917-1922 udzieliły Stany Zjednoczone. Przypomniano sylwetki najważniejszych polskich polityków okresu międzywojennego oraz ich zasługi w procesie budowy II Rzeczpospolitej. Pani dyrektor wręczyła nagrody dla klas: III Technikum Weterynaryjnego, I Technikum Weterynaryjnego, II Technikum Weterynaryjnego, które zwyciężyły w IV Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, a społeczność uczniowska mogła posłuchać ich występu.

19 listopada 2019r  gościliśmy w naszej szkole p. Natalię Bojarską-Cieślukowską, specjalistkę ds. szkolnictwa w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spotkała się z młodzieżą ZSR w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Naszego gościa podjęli uczniowie z technikum technologii drewna, ponieważ to właśnie oni najwięcej zawdzięczają PSSE, a dokładnie - wyposażenie pracowni obróbki drewna, bez którego nauka byłaby niemożliwa. W spotkaniu wzięli również przedstawiciele innych kierunków. Pani Bojarska przedstawiła młodzieży, czym zajmuje się PSSE. Ponadto podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się  przedstawiciele jakich zawodów są obecnie poszukiwani. W toku dyskusji młodzież sprecyzowała, co kryje się pod pojęciem przedsiębiorczości oraz zrozumiała, które kompetencje kluczowe są najistotniejsze w jej  kształceniu. Końcowe rozważania dotyczyły prognozowania, które zawody można uznać za przyszłościowe oraz czy roboty są w stanie zastąpić człowieka w pracy.