W niedzielę 15.09.2019r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystym apelu z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w miejscu zbiorowej mogiły w Mniszku gm. Dragacz. Młodzież dowiedziała się, że w tym miejscu zginęło około 10000 osób, w tym 120 dzieci. Ofiary pochodziły z Dragacza, Grudziądza, Nowego i Świecia.

Aby uczcić pamięć wszystkich ofiar wysłuchaliśmy apelu poległych i mszy świętej. Oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty pod krzyżem. 

12 – 13 września 2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Finale IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu - „ Ogrody Terapeutyczne” zorganizowanym przez Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Usługowo – Handlowych w Gdańsku. Szkołę reprezentowali  Weronika i Bartosz klasy IV TAK i Sebastian z klasy III TAK.

Nasza szkoła bierze udział w konkursie od pierwszej edycji. Co roku zmienia się hasło przewodnie projektów wykonywanych przez uczestników. Dzięki konkursowi młodzież rozwija swoje zainteresowania, poszerza wiedzę z zakresu roślin ozdobnych oraz projektowania i urządzania terenów zieleni. Udział w konkursie daje uczniom dużą satysfakcję i możliwość wymiany doświadczeń zawodowych. Tak było również tym razem. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki od organizatorów konkursu.

 

2 września 2019 roku  w Zespole Szkół Rolniczych o godzinie 8:15 wybrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający  inaugurację nowego roku szkolnego 2019/2020 połączoną z otwarciem nowej pracowni dydaktycznej dla technologii drewna.

Czytaj więcej: Nowy rok szkolny rozpoczęty w towarzystwie zacnych gości w połączeniu z otwarciem nowej pracowni...

Ta horacjańska sentencja towarzyszyła społeczności naszej szkoły 19 czerwca podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali wakacji, ale w tym roku uroczystość była także pożegnaniem p. Aureli Sztyborskiej, która zdecydowała się odejść na emeryturę. Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów w szkole, dyrektor szkoły p. B. Kacała wręczyła dyplom dla najbardziej usportowionej klasy – I TTD/TMRiA oraz dla klasy, która uzyskała w tym roku najlepsze wyniki w nauce – III TW.

Pamiątkowe zdjęcia wyróżnionych uczniów zakończyły część oficjalną. Część artystyczna była dedykowana pani Aurelii Sztyborskiej, która pracowała w naszej szkole jako nauczycielka chemii i matematyki przez 30 lat; była też w latach 2007-2014 wicedyrektorem. Laudację wygłosiła pani dyrektor Beata Kacała, a uczniowie zaprezentowali swe umiejętności muzyczne.

Życzenia udanych przede wszystkim, bezpiecznych wakacji zakończyły uroczystość w auli szkolnej. Na spotkania z wychowawcami wszyscy uczniowie udali się już w wakacyjnym nastroju.

Czytaj więcej: Chwytaj dzień...