Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt otrzymał numer 2022-1-PL01-KA122-VET-000079884 i jest realizowany w okresie 1.10.2023 – 30.09.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 172 019,01 zł.

Celami projektu są wdrożenie zagranicznych praktyk zawodowych dla 16 uczniów ZSR w Grudziądzu, a przez to rozwój zawodowy uczniów poprzez zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie kompetencji językowych. Ponadto celami są zwiększenie międzynarodowego wymiaru szkoły poprzez realizację projektu w partnerstwie zagranicznym oraz wzrost kompetencji kadry w zakresie zarządzania projektami.

W projekcie weźmie udział 16 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu z kierunków: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii i technik organizacji reklamy, którzy wyjadą na staże do Czech w rejon Ostrawy. Uczniom towarzyszyć będzie dwóch nauczyli, którzy przyjmą rolę opiekunów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeską firmą Educare et Labora s.r.o. z Ostrawy. Partner jest odpowiedzialny w projekcie za organizację staży, wsparcia kulturowego i mentoring. Będzie też prowadzić monitoring postępów uczestników i wraz z opiekunami praktyk dokonywać ich oceny.

Przed wyjazdem za granicę uczniowie przejdą przez intensywne zajęcia językowe, kulturowe i pedagogiczne w postaci zajęć dodatkowych w szkole. Uczestnicy zostaną ubezpieczeni, otrzymają kieszonkowe oraz podpiszą umowy ze szkołą oraz porozumienia o programach zajęć. Mobilność będzie trwała 4 tygodnie i rozpocznie się w kwietniu 2024 r. Po odbyciu staży uczestnicy i uczestniczki zostaną ocenieni za pomocą Kart Oceny Efektów Kształcenia i otrzymają certyfikaty od Partnera oraz dokumenty Europass Mobilność.

Projekt pozwoli uczniom i uczennicom na wzrost umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwiększenie szans na zatrudnienie, wzrost usamodzielnienia i poczucia własnej wartości, podniesienie znajomości języków obcych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, wzrost motywacji do dalszego kształcenia.  Szkole projekt pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie wprowadzenia nowoczesnych technik nauczania i wzbogaci ofertę edukacyjną o możliwość realizacji staży zawodowych uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach. Wpłynie to na zwiększenie wymiaru europejskiego placówki oraz na poprawę kompetencji jej kadry.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne pokryte zostaną z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

30 września 2023r.  uczniowie Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu gotowi do sportowej rywalizacji stawili się na starcie 42. Biegu im. Bronisława Malinowskiego. Wszyscy godnie reprezentowali szkołę wkładając całe swoje serca i sportowy duch walki, by dobiec do mety. Ukoronowaniem dnia było zwycięstwo niepokonanej od wielu lat Agnieszki Kozłowskiej uczennicy klasy 5 Technikum Weterynarii.

Jesteśmy z Was dumni i życzymy wielu dalszych sukcesów sportowych. GRATULACJE!

Czytaj więcej: Złoty medal naszej uczennicy Agnieszki Kozłowskiej w 42. Biegu im. Bronisława Malinowskiego

W dniu 29 września 2023 r. w murach grudziądzkiego Zespołu Szkół Rolniczych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona – prof. Władysława Grabskiego. Na zaproszenie z tej okazji odpowiedziało wielu znamienitych gości i na naszą uroczystość przybyli: p. Róża Lewandowska – wiceprezydent miasta Grudziądza; p. Urszula Chaberska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy; p. Andrzej Sikora – podpułkownik, dowódca 83. Batalionu Lekkiej Piechoty; p. Tomasz Pabian – kapitan z 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej; p. Dawid Kikulski – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa; p. Ewa Jędrzejewska–Sierant – prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu; p. Barbara Bejger – przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Grudziądzu; p. Jacek Rafalski – prezes Zarządu Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o.; p. Tomasz Skobel – dyrektor ds. Zarządzania i Logistyki Castorama w Grudziądzu; p. Joanna Trawczyńska – dyrektor sklepu Castorama w Grudziądzu; p. Szymon Karwowski – reprezentant Novum Garden Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.; p. Michał Rajewski – dyrygent chóru CANTORES GRAUDENTES. Niestety, nie mogły zaszczycić szkoły swoją obecnością dwie ważne osoby – p. Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydent Grudziądza – p. Maciej Glamowski, ale zostały odczytane listy od nieobecnych gości.

 

Podczas uroczystości najważniejszym momentem było podpisanie umów dotyczących współpracy ze Stadniną Koni Nowe Jankowice, Castoramą oraz Novum Garden Architektura Krajobrazu. Po złożeniu podpisów, dyrektor ZSR w Grudziądzu- p. dr inż. Arkadiusz Wojciechowski podkreślił, jak istotna jest współpraca różnego rodzaju firm ze szkołą, jak olbrzymie ma ona znaczenie w zakresie wsparcia i rozwoju wszystkich kierunków kształcenia w ZSR. Dyrektor podkreślił również, że sukcesywnie będzie wspierał i wzmacniał praktyczną stronę nauki zawodu, ponieważ nauka i praktyka muszą iść za rękę.

Głos zabrała również p. Urszula Chaberska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Podkreśliła m.in. jak rozwija się szkoła; dowodem na to jest na przykład otworzenie od przyszłego roku szkolnego nowego kierunku – Technik Hodowca Koni.

Pozostałymi, również ważnymi częściami święta szkoły był występ chóru CANTORES GRAUDENTES oraz występ nauczycieli ZSR, którzy – w formie programu telewizyjnego - przypomnieli różne fakty z życia Władysława Grabskiego.

I to był ostatni punkt uroczystości z okazji Dnia Patrona grudziądzkiego Zespołu Szkół Rolniczych, a całość z wielką gracją poprowadziła dr Anna Zmudzińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Dziękujemy wszystkim Gościom i mediom grudziądzkim za przybycie oraz wspólne świętowanie. 

https://pomorska.pl/zespol-szkol-rolniczych-w-grudziadzu-rozwija-wspolprace-z-firmami-podpisano-nowe-umowy-zobacz-zdjecia/ar/c8-17935831

 

26 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. W konkursie plastycznym I miejsce zajęła Nina Socha z klasy II TW a.

W quizie językowym najlepszą drużyną okazała się klasa II TAK reprezentowana przez: Małgorzatę Kunicką, Aleksandrę Mykowską i Jakuba Ławickiego.

Konkurs płynnego czytania w języku obcym wygrała Agata Tomaszewska- uczennica klasy II TW a.

Po quizie klasy czwarte i piąte miały możliwość obejrzenia filmu "Mr. & Mrs. Smith".

Wszystkim dziękujemy za udział w imprezie !

Czytaj więcej: Europejski Dzień Języków Obcych w szkole

25 września 2023 roku grupa uczniów z klas maturalnych  wraz  z opiekunem p. Mariolą Kaczmarek byli w Toruniu na inauguracji projektu MATURA+. W spotkaniu uczestniczyło ok.200 maturzystów z województwa kujawsko-pomorskiego, a wśród nich nasi uczniowie, którzy postanowili skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki.

Od 27 września będą systematycznie uczestniczyć w spotkaniach online, podczas których pod opieką pana Dariusza Kulmy, będą zgłębiać tajniki matematyki oraz sprawdzać aktualny poziom wiedzy.

Na wczorajszym spotkaniu został przedstawiony plan spotkań z maturzystami, a pan Dariusz Kulma  w swoim wystąpieniu  bardzo ciekawe i z humorem zachęcał młodzież do rozwoju, wskazywał na rangę wykształcenia. Sponsorami projektu są:

Fundacja empiria i wiedza, Bank Gospodarstwa Krajowego, wydawnictwo Elitmat.

W tegorocznym kursie 2023/2024 uczestniczyć będzie ok.2000 maturzystów z 6 województw.

Czytaj więcej: Udział w projekcie MATURA+

W piątek 22 września uczniowie klas o profilach rolniczych i weterynaryjnych uczestniczyli w wycieczce, której celem było zwiedzenie targów rolniczych „Agro Show”, które organizowane są corocznie w Bednarach koło Poznania.

Jest to największa międzynarodowa impreza rolnicza w Polsce i jedna z największych w Europie.  Nasi uczniowie mogli spotkać się bezpośrednio z producentami najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych oraz zapoznać się kompleksową ofertą wytwórców nawozów, nasion, środków ochrony roślin, jak również firm z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Opiekunowie wycieczki odbyli również wiele ciekawych rozmów, które miejmy nadzieję zaowocują przyszłymi współpracami szkoły z instytucjami związanymi  z branżą rolniczą.

Czytaj więcej: AGRO SHOW 2023