Każdego roku w ostatnich dniach kwietnia spotykaliśmy się w szkole, aby po raz ostatni odczytać listy poszczególnych klas, symbolicznie sprawdzić obecność, wręczyć świadectwo, uścisnąć rękę na pożegnanie i … wyprawić w świat dorosłych i samodzielnych ludzi. Dzisiejsza sytuacja zagrożeniem COVID– 19 zmusza nas do niecodziennego zakończenia roku szkolnego.

Czytaj więcej: Pożegnanie Uczniów klas IV

Zespół Placówek Młodzieżowych "Bursa", przedstawiciele Rady Młodzieżowej przy wsparciu miasta Grudziądz jak co roku zorganizowali Debatę Młodzieży dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nasi uczniowie wzięli w niej aktywny udział.

 

W piątek 28.02.2020 roku  o godz. 9.30 w pomieszczeniach Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu odbyła się debata z udziałem młodzieży na temat „Cel - czym jest, jak go wyznaczyć i osiągnąć”.

Podmiotami, które podjęły się organizacji debaty byli pracownicy i uczniowie mieszkający
w bursie. W debacie uczestniczyła młodzież z klas między innymi IV LO, ZST, ZSGH oraz ZSR z Grudziądza.

Celem debaty było zaprezentowanie w formie obrazu, plakatu, tekstu, nagrania muzycznego czy scenki zagadnień związanych z wyznaczeniem sobie celu. Czym jest cel dla młodych ludzi ? Na to pytanie młodzież odpowiadała głównie w przygotowanych przedstawieniach. Była to dominująca forma ekspresji twórczej. Kolejnym etapem była praca w grupach dyskusyjnych, w których młodzież formułowała wnioski związane z wyznaczaniem celu na różnych platformach życia.

Prelegenci, którzy wystąpili na spotkaniu starali się uświadomić, że właściwe wyznaczenie celu pomaga dobrać działania, które odpowiadają na ustalone wcześniej potrzeby; w trakcie realizacji umożliwia sprawdzanie, czy wszystko idzie w dobrą stronę; a po zakończeniu pracy – czy cel został zrealizowany i czy można mówić o sukcesie, czy też nie – i trzeba zastanowić się nad tym, co należałoby zmienić.