25.11.2022r. w naszej szkole odbyło się Seminarium nt. Jedz i żyj zdrowo! Podczas prelekcji z zakresu dietetyki i wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego specjaliści oraz naukowcy przybliżyli nam istotę zdrowego odżywania. W murach naszej szkoły gościliśmy: dr hab. inż. Joannę Bogucką z Niezależnego Laboratorium Badawczego Stanlab , która wygłosiła wykład pt. "Ocena jakości żywności w niezależnym laboratorium badawczym"; dr hab. inż. Hannę Jankowiak, prof. PBŚ z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, która wygłosiła prelekcję nt. Wartość odżywcza mięsa wieprzowego; Igę Zamorowską z Projekt Zdrowie Grudziądz, która przybliżyła nam zasady racjonalnego odżywiania, a także dra hab. inż. Mariusza Boguckiego z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, który przedstawił dotychczasowe efekty realizowanego projektu Zielone Mleko. Ponadto, nasze Seminarium zaszczycili swoją obecnością mgr Jarosław Radtke-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, a także przedstawiciel przedsiębiorców Piotr Drążek z firmy Dolina Dobra. Podczas Seminarium zostały rozstrzygnięte konkursy: "" Jedz i żyj bezpiecznie, " Zaprojektuj zakładkę do książki" oraz "Zaprojektuj plakat - JEDZ I ŻYJ ZDROWO".

Zwycięzcami konkursu na plakat zostali:

I miejsce  Sara Zielińska  IV TAK

II miejsce Marcelina Matla  IV TRRe

II miejsce Weronika Dolata IVTRRE

III miejsce Małgorzata Kunicka I TAK

IV miejsce Kinga Abramek  IV TAK

V miejsce Martyna Mroczkowska IbTW

Zwycięzcami na zakładkę do swojej książki zostali:

I miejsce  Agnieszka Szeląg I TAK

II miejsce Oliwia Baranowska Ib TW

III miejsce Małgorzata Kunicka I TAK

IV miejsce  Agata Prusakowska I TAK

V miejsce Magdalena Cołbecka II TW

 

Laureaci otrzymali nagrody, które wręczył Dyrektor Szkoły dr inż. Arkadiusz Wojciechowski. Wszystkim uczestnikom konkurów i nagrodzonym uczniom składamy serdeczne gratulacje. Po części oficjalnej uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do degustacji produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mogli skosztować pysznej zupy grochowej.

Czytaj więcej: Seminarium nt. Jedz i żyj zdrowo!

24.11.2022r.  na Politechnice Bydgoskiej odbyła się konferencja dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty "POLITECHNIKA DIALOGU - porozmawiajmy o przyszłości edukacji". Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Dyrektor Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu dr inż. Arkadiusz Wojciechowski odebrał z rąk Pani Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzaty Gotowskiej, prof. PBŚ specjalne wyróżnienie za dotychczasową współpracę i za wsparcie inicjatywy Politechnika w drodze! Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

         

 

W dniu 16.11.2022r. w Szczepankach pod Łasinem  odbyło się szkolenie uczniów Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu pt. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej. Organizatorem szkolenia był ODR Grudziądz, natomiast prelegentkami były panie z Kujawskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Słuchacze poszerzyli wiedzę m.in. z zakresu rolnictwa ekologicznego jako systemu ograniczającego zużycie pestycydów w rolnictwie. UE nakłada na państwa członkowskie zmniejszenie  zużycia środków chemicznych o 50% do 2030r.  tych, które najbardziej obciążają środowisko.

 Jednocześnie Polska zakłada, że w 2030r. na 7%  użytków rolnych będzie  prowadzona uprawa roślin  metodami ekologicznymi. W Polsce aktualnie uprawy ekologiczne zajmują 3,5% UR. Średnia europejska dla tych upraw ma wynieść 25% w 2030r.

Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymali zaświadczenia o ukończonym kursie oraz zostali zaproszeni na smaczny obiad oraz deser do restauracji Bumerang w Szczepankach.

Uczestnikami było 21 uczniów z następujących klas: IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  oraz IV technikum rolniczego.

17 listopada 2022 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym wzięło udział 44 uczniów z 22 szkół. Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Kowalczyk i Szymon Mieczyński.

Celem konkursu jest:

- popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,

- kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

- szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród rolników,

- promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczeństwie,

- rozwijanie zainteresowań uczniów,

- promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

Organizatorzy konkursu: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie ufundowali nagrody rzeczowe wszystkim uczestnikom konkursu.

 

                  

 

Wzorem lat ubiegłych przy Zespole Szkół Rolniczych w dnia 17.11.2022 roku, pojawił się mobilny punkt poboru krwi z Bydgoszczy.

Chętnych osób do oddania krwi było 40, z czego krew oddało 29 wolontariuszy. Nasi uczniowie oddali zatem przeszło 13 litrów krwi. Większość zapisanych uczniów oddało krew po raz pierwszy. Byli też i tacy, którzy mimo młodego wieku mają już legitymacje honorowego dawcy krwi.

Przed akcją uczniowie uczestniczyli w  pogadance z zakresu honorowego krwiodawstwa, którą przeprowadził wieloletni krwiodawca pan dyrektor A. Wojciechowski. Na godzinach wychowawczych uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami i filmami przekazanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu dotyczącymi tej problematyki.

Klub HDK przy ZSR w Grudziądzu liczy już 24 lata. SK HDK przy ZSR w Grudziądzu został założony w październiku 1998 roku i działa nieprzerwanie do dziś. Prezesem klubu, a zarazem organizatorem tego wydarzenia  jest pani Mariola Kaczmarek.

Do roku 2021 był jedynym młodzieżowym klubem HDK. W przyszłym roku w ZSR będziemy obchodzić okrągły  jubileusz 25-lecia istnienia klubu!

Czytaj więcej: Mobilny punkt poboru krwi w naszej szkole