21 czerwca 2022 nasi uczniowie Julia Kurminowska, Janek Gardzielewski oraz Arkadiusz Grzelak otrzymali Certyfikat ukończenia Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Uczniowie brali udział w warsztatach których Program obejmował 18 godzin następujących treści:

 1. Warsztaty umiejętności interpersonalnych.
 2. Warsztat "Profilaktyka Uzależnień i Promocji Zdrowia" .
 3. Warsztat psychologiczny: " Pomaganie w kontekście indywidualnym" .
 4. Działania środowiskowe- edukacja rówieśnicza.

GRATULUJEMY!

             

           

Czytaj więcej: Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Fundusze Europejskie

W Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu od dnia 1.05.2022 r. gmina – miasto Grudziądz realizuje nowy projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

 W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • realizacja staży uczniowskich u lokalnych pracodawców,
 • przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie doskonalenia umiejętności
  i kompetencji zawodowych,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów,
 • realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych
  na rynku pracy,
 • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 687 185,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 518 298,32 zł

Czas realizacji projektu: 1.05.2022 r. – 31.08.2023 r.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie:

http://projekt-rozwoj-szkolnictwa.zst-grudziadz.pl/

Pliki do pobrania

 

Marcin Chojnicki z klasy IVTR został finalistą,  a Jakub Neumann z III TMRiA otrzymał tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym. Zmagania uczniów o tytuły odbyły się na SGGW w Warszawie. Marcin startował w bloku produkcja roślinna, natomiast Jakub mechanizacja rolnictwa.

W dniu 13.06.2022r. nasi olimpijczycy  wraz z nauczycielami zostali zaproszeni przez Prezydenta Macieja Glamowskiego na uroczystość wręczenia nagród olimpijczykom i podziękowań  nauczycielom. Podziękowania od prezydenta otrzymali nauczyciele zawodu: Maria Krupińska oraz Piotr Czepek.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

4 czerwca uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Małgorzaty Dzwonkowskiej brali udział w 41 Biegu im. Bronisława Malinowskiego. Dla naszej szkoły ta sobota okazała się pasmem sukcesów. Igor Bednarczyk zdobył zloty medal w biegu na 1500 m, natomiast Agnieszka Kozłowska postanowiła sprawdzić się w biegu głównym na 10 km, zdobywając złoto w swojej kategorii U20. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.🏆🏆🏆

    

Dnia 9 czerwca 2022 roku, na kampusie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zawodach E-WIM, zorganizowanych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej. Startowało ponad 20 drużyn z regionu Kujawsko-Pomorskie na pojazdach elektrycznych własnej konstrukcji. Emocje były jak na zawodach e-formuły 1 🏎🏎🏁
Nasza drużyna zajęła IV miejsce.
Gratulujemy!🏆🏆🏆