W niedzielę 3 października uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do udziału w biegu integracyjno- charytatywnym pod hasłem: „Człowiek człowiekowi daje moc”. Organizatorem biegu było Grudziądzkie Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie Homini & Parkrun. Celem imprezy było integracja środowisk, sprzeciw wobec krzywdzeniu - szczególnie dzieci, zwrócenie uwagi na relacje międzyludzkie i wzmocnienie więzi społecznych. Dodatkowo Bieg był dedykowany zbiórce funduszy przeznaczonych na wsparcie i pomoc w rehabilitacji Marka, który uległ wypadkowi.

        

        

Uczniowie klasy I TMW wraz z wychowawczynią i pedagogiem szkolnym udali się na szlak grudziądzkich zabytków -  od murów obronnych przez Bramę Wodną i Spichrze, aż po Stary Rynek i wieżę widokową Klimek. Dzięki przewodnikowi, p. Wiesławowi Wydrzyńskiemu wszyscy poznali interesujące opowieści związane z historią naszego miasta.

Pogoda i humory były wspaniałe, zwłaszcza po zjedzeniu pizzy…

           

25 września 2021r. odbyły się 40 Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego. Tegoroczna edycja była wyjątkowa z uwagi na to, że rok 2021 został poświęcony zarówno w Grudziądzu jak i województwie kujawsko – pomorskim właśnie temu wybitnemu sportowcowi.

Naszą szkołę reprezentowało 7 uczniów: Igor Bednarczyk kl. 1TTD, Dawid Gołuch      kl. 2MD5, Agnieszka Kozłowska kl. 3TW5, Oliwia Majorke i Marta Makuch kl. 2RW5, Łukasz Miąsko kl. 1TMW oraz Michalina Mikołajczak kl. 1TW na dystansie 1500 m.

Wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze, walczyli z całych sił do ostatnich metrów godnie reprezentując szkołę i oddając cześć B. Malinowskiemu. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Igor Bednarczyk, który zajął 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz Agnieszka Kozłowska, która wywalczyła miejsce drugie. Pozostali reprezentanci naszej szkoły byli w czołówce uczestników. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i upominkami. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale.

Była to wspaniała przygoda dająca możliwość sprawdzenia swoich możliwości, umiejętności oraz rywalizacji z kolegami i koleżankami ze szkół z całego kraju.

Biegi Malinowskiego odbywają się co roku w ostatnią sobotę września. To największy bieg uliczny w mieście.

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy podjęli wyzwanie, poświęcili swój oraz pokazali ducha walki.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego

pt. „ Wzbogać księgozbiór biblioteki szkolnej w nowości czytelnicze”

z okazji przypadającego w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

 

Zadanie dla klasy:
- rozeznać rynek nowości czytelniczych, a następnie wybrać książkę przy pomocy: wychowawcy klasy, nauczyciela polonisty, nauczyciela bibliotekarza, rodziców lub samodzielnie,
- przeprowadzić zbiórkę pieniędzy w klasie na zakup wybranej książki - nowości czytelniczej,
- zakupić wybraną książkę,
- przynieść książkę do biblioteki z dowodem zakupu, np. paragon, książka będzie opisana jako dar dla biblioteki od uczniów danej klasy,
- przygotować krótką recenzję, reklamę książki na stronę szkoły, która ma zachęcić do jej przeczytania.


Nagroda:
Nagrodą będzie uwaga pozytywna w dzienniku, kategoria - zaangażowanie społeczne: „ Uczeń/ uczennica wzbogacił/a księgozbiór biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze”.


Szczegółowe informacje:
Maria Krupińska
Wioleta Zabłońska

29 września – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

To jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001r. Patronką wybrano Joannę Porazińską, wybitną pisarkę. Data 29 września, to dzień urodzin zasłużonej Polki.

Nasza szkoła również aktywnie włączyła się w obchody tego święta. Uczniowie odczytali wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza, fragmenty twórczości Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema oraz fragmenty „Ksiąg Jakubowych” Olgi Tokarczuk.

Wszystkie w/w pozycje znajdują się w zasobach naszej szkolnej biblioteki.

W związku z ogłoszonym przez nasze województwo rokiem Bronisława Malinowskiego przypomnieliśmy sobie także życiorys naszego utytułowanego Grudziądzanina, drogę do sukcesu oraz Jego największe osiągnięcia sportowe.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania przygotowała p. Sylwia Murawska.

    

  

Transmisja na żywo https://www.facebook.com/ZSRGrudziadz/videos/1040543586756767

W dniach 24-26 września 2021 r. w Bibliotece Miejskiej im. Witolda Kulerskiego odbyły się warsztaty poetyckie dla osób piszących prozę i wiersze. Naszą szkołę reprezentowali : Julia Kurminowska, Arkadiusz Grzelak i Nikodem Łobodziński. Warsztaty prowadzili poeta i eseista pan Wojciech Kass, dyrektor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach  i pan Stanisław Raginiak. Podczas warsztatów młodzi pisarze otrzymali wiele cennych rad i wskazówek dotyczących swojej twórczości. Odbyła się również promocja nowego tomiku poezji Stanisława Raginiaka „ BYĆ ( TO BE )”  oraz wieczór autorski Wojciecha Kassa  -prezentacja dwóch nowych książek poety tomiku wierszy „ Metaf ”, i notesu poetyckiego „Ręka pisząca ”.

Arkadiusz Grzelak zajął II miejsce w Turnieju Jednego Wiersza w ramach  Grudziądzkiej Jesieni Poezji.